Güncel DomainFiyatları

2020 Yılında çıkan ICAN yasalarına göre AHSİS yazılım olarak hiç bir müşterimizin domain adını kendi üzerimizde tutmamaktayız. Domain Firma yada domain sahibinin adına kayıtlı olmak zorundadır. Bünyemizde olan müşterilerimize ait evrak takibi ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uzantı Yeni Kayıt Transfer Yenileme Geri Alma Whois Gizlilik
.com 18.99$ 18.99$ 19.99$ 25.99$ Ücretsiz
.net 21.99$ 21.99$ 23.99$ 31.99$ Ücretsiz
.org 22.99$ 22.99$ 24.99$ 35.99$ Ücretsiz
.com.tr 24.99$ 24.99$ 24.99$ 44.99$ Ücretsiz
.org.tr 26.99$ 26.99$ 26.99$ 49.99$ Ücretsiz
.de
.eu

Kaydını yaptığımız tüm domainlerin güncel 1 yıllık kayıt ve yenileme bedelleri yukarıda listelenmiştir.
Onaylanan domain 1 yıl süre ile iptal edilemez yada değiştirilemez.
Her domain Kişi veya Kurum etkilisi adına kaydetirilir ve sorumlu olarak kayıtlı kişi atanır.
Domain satın alınmak istendiğinde öncelikli olarak Domanin ücreti ödenmelidir.
Geri alma işlemleri Domain süresi bittikten 3 hafta sonrasına kadar geçerlidir.
com.tr ve org.tr uzantılarında Belge istenmektedir. Gerekli belgeler Alt tarafta belirtilmektedir.
    COM.TR BELGELER
        Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
Ad-soyad.com.tr için,
kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için,
aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,        
Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
Otel ve tatil köyleri için,
Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
Seyahat acenteleri için,
Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
Televizyon programları için,
Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
Film adları için,
Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
Sanatçılar için,
bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
Özel hastaneler için,
Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
İrtibat büroları için,
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için,
başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
Radyo ve televizyonlar için,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
Dergi ve gazeteler için,
"derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
Süresiz yayınlar için,
yayının aslı,
İlaç isimleri için,
"Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
Çiftlikler için,
bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
Gemiler için,
"Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
Fuarlar için,
Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
Özel numaralar için,
Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

ORG.TR BELGELER   
           Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
            Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.


Geçerli fiyatlar Hizmet bedeli dahildir.

Çözüm Ortaklarımız

Copyright © 2002 - 2021 AHSİS YAZILIM | Tüm hakları Saklıdır. AHSİS Yazılım Tarafından Kodlanıp Geliştirilmiştir.